GLIMT FRA ROMERLIVET i 2001 :    
     

Arbejdsweekend d. 6.-7. oktober 2001

Atter en gang kunne vi afvikle arbejdsweekend i strålende solskin og sommerlige temperaturer.
Store mængder af tagrør, siv, hø og grene blev fjernet fra området og mange andre vedligeholdelsesarbejder kom fra hånden.

 
     
Bordene måtte bæres ud af teltet igen, - så vi kunne nyde fællesfrokosten i solskin på den nyligt "genoprettede" Holger Drachmanns Vej.  
     
.................................  
     

Sommerfesten d. 18. august 2001

Årets petanque-konkurrence om eftermiddagen blev vundet af Agnes og Stig Andersen. Forud gik en heftig konkurrence, hvor især Agnes gjorde sig gældende med usædvanligt præcise kast.
Vejret var vidunderligt til hyggeligt samvær og fælles-grill og ingen nænnede at sætte sig ind i teltet, - fin fest !

 
     
     

Et løft til det æstetiske.

Ærtestensbelægningen på Holger Drachmannsvej er nu retableret.
Stenbelægningen på den indre del af HDvej har fra bebyggelsens start været et væsentligt element i oplevelsen af Romerhusene som samlet bebyggelse.
Renoveringen af Holger Drachmannsvej er en slags afslutning på flere års genopretning, som alt ialt har omfattet : træbevoksningen, græsarealerne, søen og nu - stenarealerne.

 
     

Arbejdsweekend : Lørdag-søndag d. 28.-29. April.

Week-end´en bød på blandet køligt dansk forårsvejr med et par gedigne byger i spil. Der var dog fint fremmøde og energien var i top.
Hovedindsatsen var facaden mod Gurrevej, idet vi renoverede hegnet og beplantnigen.
Endvidere fortsattes renoveringen af stierne og endelig var der kræfter til at rense kantsten på Carl Plougs Vej.
De fortræffelige frokoster stod Baggesensvej for.

 

Grene bæres til Havremarken.
     

Fastelavns-søndag i Romerhusene søndag d. 25. februar 2001

Som sædvanligt var mange beboere og gæster mødt op, og tøndeslagene faldt tæt på Baggesensvej , - der var fuld af glade udklædte børn og voksne, punch, fastelavnsboller og slikposer.

 

Beskære-weekend 17.-18. februar 2001.

Den østlige del af fællesområdets bevoksning blev trimmet og gået efter i en efter årstiden smuk weekend.

 

     

 

Se også : "Romerlivet år 2000"