Besøg og rundvisning

Romerhusene er privatejede, men kan besøges med omtanke.
Der kan arrangeres egentligt guidet besøg/rundvisning, og i så fald benyttes nedenstående kontaktmail:
visit@romerhusene.dk