Historie

I 1953 vandt Utzon 1. præmie i en svensk arkitektkonkurrence om en ny familieboligtype. Utzon foreslog et nordisk atriumhus, som brød med den sædvanlige forestilling om familieboligen som et fritliggende hus på egen grund. Forslaget blev ikke realiseret.

Utzon bearbejdede derefter hustypen som en kritisk kommentar til dansk enfamiliehusbyggeri, og det lykkedes af skabe interesse for at virkeliggøre forslaget på et egnet areal ved Montebello i Helsingør.
Bebyggelsen blev opført i årene 1957-60 med Boligselskabet Kingo som bygherre. Husene skulle dog sælges som individuelle ejerboliger, fordi selskabet havde opbrugt sin kvote for udlejningsbyggeri. Målgruppen var ansatte ved Helsingør Skibsværft samt andre, som opfyldte betingelserne for at opnå den tids finansiering ved blandt andet statslån.

Ved opførelsen fik bebyggelsen navnet  ’Kingohusene’ - eller egentlig ’Kingo afd. E’ - efter bygherren, men det lokale navn ’Romerhusene’ har siden vundet hævd.

Blandt arkitekter og planlæggere vakte boligtypen og bebyggelsen særlig opmærksomhed. Der blev talt om fremtidens boligform, og i årene der fulgte, har man set gårdhavehuse i mangfoldige konkurrenceforslag og realiserede bebyggelsesplaner.

Romerhusene blev fredet 1987.