Øvrige udvalg

Besøgsudvalg

I 2017 blev der afholdt rundvisninger i bebyggelsen for mere end 40 små & store grupper - ialt mere end 900 besøgende. For at håndtere dette har vi nu formelt etableret et besøgsudvalg med formand, Hans Olesen i spidsen.
Besøgsudvalget kontaktes via mailen: visit@romerhusene.dk

Kommunikation - hjemmeside og Romernyt

Ansvarlig for Romernyt og romerhusenes hjemmeside: Kim Pii.
Logo: Henning Vig.
Ny hjemmeside er under konstruktion og forventes publiceret i efteråret 2018.