Bygningsudvalget

Bygningsudvalget nedsættes af bestyrelsen og har ansvar for vedligeholdelsesvejledninger m.v.

Bygningsudvalget består af:
Sven Thomsen (formand)
Jens Harrsen (sekretær)
Ole Dragø (medlem)
Finn Lassen (medlem)
Helle Hansen (medlem fra bestyrelsen)

Vejledning i bygningsvedligeholdelse

Som ejer af et fredet hus er ejeren forpligtet til at vedligeholde sit hus og holde det "tæt på tag og fag".

En fredet bygning må ifølge bygningsfredningsloven ikke ændres uden forudgående tilladelse fra fredningsmyndighederne (Kulturarvsstyrelsen) og Helsingør kommune. Ved byggearbejder, som går videre end almindelig vedligeholdelse, skal der altid ansøges hos Kulturarvsstyrelsen.

Der hersker en vis usikkerhed om begrebet almindelig vedligeholdelse, og hvad der generelt er tilladt. Derfor tager tager Kulturarvsstyrelsen konkret stilling fra sag til sag.

Ejerlaugets bestyrelse har derfor i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning for at støtte vedligeholdelsesarbejdet og sikre en ensartet vedligeholdelse af bygningerne.
Der skal gøres opmærksom på, at specielt omkring udvendig belysning og postkasser/brevindkast er Kulturarvsstyrelsen ikke fuldt afklaret, men har dog godkendt afsnittene i vejledningen.

Tegningssæt, Warmings tegnestue gældende fra 2013:

Gældende vedligeholdelsesvejledning revideret efteråret 2012

Revideret materiale-liste, revideret efteråret 2012

Eksisterende forhold:
Plan, type 1
Plan, type 2
Facader
Tag
Hoveddør
Terrassedør 1
Terrassedør 2
Portparti
Vinduesparti opholdsrum
Vinduesparti opholdsfløj
Vinduesparti værelsesfløj
Vinduesparti køkken og bad
Fremtidige forhold:
Omlægning af tag
Ny hoveddør
Istandsættelse af eksisterende terrassedør
Ny terrassedør 1
Ny terrassedør 2
Nyt portparti
Nyt vinduesparti i opholdsrum
Nyt vinduesparti i værelsesfløj
Nyt vinduesparti i værelse i opholdsfløj
Nyt vindue køkken og bad
Ny møbelvæg
Udvendig træindfatning
Vinduesplader og vinduesindfatning
Indvendig dækplade over vindue
Gericht og fodpanel
Havelåge
Køkken