Ejerlaugets bestyrelse

Ejerlauget består af beboerne fra de 60 huse. Her kan du finde oplysninger om bestyrelse, revisorer og forskellige kontaktmuligheder, samt dagsordner for bestyrelsesmøder efter 1.8.2017.

Bestyrelsen

Formand

Jørgen Raffnsøe

Næstformand

Lene Juul-Andersen

Kasserer

Ulrik Vidarsson

Sekretær

Kim Pii

Medlem

Helle Hansen

Suppleant

Jeanne Pedersen

Mail til Romerhusenes bestyrelse:
bestyrelsen@romerhusene.dk


Besøg / rundvisninger

Kontaktmail vedr. besøg/rundvisinger m.v.: visit@romerhusene.dk


Revisorer

Jens Hovgård
Bente Stæhr 
Suppleant Pia Skoller

 

Dagsordener for bestyrelsemøder efter 1.8.2017

Bestyrelsen har besluttet at øge åbenheden omkring bestyrelsesarbejdet ved blandt andet at offentliggøre dagsordener for bestyrelsesmøder. Her kan du se hvad bestyrelsen arbejder med.

Mail gerne bestyrelsen på: bestyrelsen@romerhusene.dk 

Dato

Dokument

15.8.2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde