Ejerlaugets bestyrelse

Ejerlauget består af beboerne fra de 60 huse. Her kan du finde oplysninger om bestyrelse, revisorer og
forskellige kontaktmuligheder.

Formand

Jørgen Raffnsøe

Næstformand

Lene Juul-Andersen

Kasserer

Ulrik Vidarsson

Sekretær

Kim Pii

Medlem

Helle Hansen

Suppleant

Jeanne Pedersen

Mail til Romerhusenes bestyrelse:
bestyrelsen@romerhusene.dk

Kontaktmail vedr. besøg/rundvisinger m.v.:
visit@romerhusene.dk

Revisorer :
Jens Hovgård
Bente Stæhr 
Suppleant Pia Skoller