Bebyggelsesplan

Romerhusene er udlagt i sammenhængende forløb, som skærmer bebyggelsens indre område mod trafikken i de bymæssige omgivelser. Andre huse er grupperet omkring bebyggelsens indre veje.

Hvert hus er udmatrikuleret som en særskilt enhed, og resten af arealet er udlagt som fællesareal med adgangsveje og grønt område.

Samtlige huse er solvendt med den konsekvens, at huse i bebyggelsens sydlige del mere eller mindre vender ryggen til søen og bebyggelsens indre område. Hvert hus har dog en klart opfattelig plads i helheden.

De forskudte forløb og gårdhavehuset som type gør, at et Romerhus opleves mere som fritliggende hus end som rækkehus.

Principielt er husene ens, men spejlvending og garagens forskellige placering er begrundet i forskellig beliggenhed i forhold til adgangsveje.