Betydning

På opførelsestidspunktet præsenterede Romerhusene en ganske ny hustype i nordisk sammenhæng, men den har siden fået en ganske betydelig udbredelse, selv om det fritliggende enfamiliehus fortsat synes at være den foretrukne boligform.

Som eksempel på hustypens anvendelse i en landskabelig sammenhæng er Romerhusene fortsat en helt enestående bebyggelse, som jævnligt besøges af arkitekter, landskabsarkitekter, studerende og andre med interesse for boligbyggeri, planlægning eller/og Utzons arbejde.

Vedrørende besøg: kontakt@romerhusene.dk

Citater:
Poul Erik Skriver (Arkitektur 1959/6):
"Jørn Utzon har med talent indført gårdhusideen i dansk byplanlægning. Det bør kunne inspirere andre til at arbejde med ideen og derved bane vejen for en fornyelse af det traditionelle villakvarter".

Kenneth Frampton (Columbia University, N.Y.):
"Det er åbenbart, at ingen anden vestlig arkitekt mere overbevisende har demonstreret denne bosætningsforms landskabsbevarende og sociale dyder".

Adrian Carter (Aalborg Universitet, Utzon Center 2008):
"Som boligområde kan Romerhusene betragtes som arkitektonisk ikon, ligesom Sydney Operaen kan det som monumental offentlig bygning."