Det grønne område

Fællesarealerne omfatter dels adgangsveje med parkering, og dels bebyggelsens indre grønne område. Det oprindelige istidstopografi er bevaret, ligesom søen i sin oprindelse er et såkaldt dødishul. Fællesarealerne er omfattet af fredningen.

Det var Utzons ide at lade fyrretræer skærme bebyggelsen mod omgivelserne, og i samarbejde med landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt ønskede han det indre område udlagt som jomfruelig dansk natur.
Pengene var imidlertid brugt på selv byggeriet, og i realiteten er det romerne selv, som har anlagt og siden vedligeholdt beplantningen med professionel assistance til visse større arbejder.

Vedligeholdelsen foregår i overensstemmelse med Den grønne Plan. Romernes arbejde udføres i alt væsentligt på arbejdsweekenden forår og efterår, samt en om vinteren til udtynding og beskæring.