Fredningen

Som en af landets første bygningsfredninger af en hel bebyggelse blev Romerhusene med fællesarealer fredet med virkning fra 30. juni 1987.
Hensigten med fredningen er ikke at føre bebyggelsen tilbage til det oprindelige udseende, men fredningen skal primært sikre, at alle fremtidige ændringer i bebyggelsen sker med den størst mulige respekt for den oprindelige arkitektur og idé.

Romerhusene og andre fredede bygninger af national interesse sorterer under Kulturarvsstyrelsen. Fredningsbestemmelserne diskuteres og udvikles til stadighed, og
retningslinier for hvordan man som ejer skal forholde sig til vedligeholdelsen af et Romerhus er beskrevet i Vedligeholdelsesvejledningen.

Download informationsfolder

Download information in english here.