Idégrundlag

Generelt er Utzons arbejder karakteristiske ved et sikkert greb om helheden og en betydelig underliggende kompleksitet. Visse temaer er gennemgående, og de følgende har spillet en særlig rolle ved udformningen af Romerhusene:

Naturen
Utzon ønsker at dele sin glæde over naturen med dem han bygger for. For Romerhusenes vedkommende er husene både enkeltvis og som bebyggelse den trygge ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø.

Tradition og oprigtig folkelighed (vernacular architecture).
Ideen til Romerhuset har rod i gårdhuse fra hele verden, men også i den arketypiske, danske bondegaard. Desuden var murværk i 1950erne udtryk for bedste danske byggeskik.

Modernisme
Utzons arbejder kan ses som en diskurs med arkitektverdenens øvrige store modernister (Mies van der Rohe, Alto o.a.). Således er Romerhusets enkle planløsning og de store glasfacader udpræget modernistiske træk.

Det additive
Det additive er en betegnelse, som Utzon senere valgte for sit arbejde med at opnå formmæssig variation ved anvendelse af få og ens elementer. Allerede Romerhusene er dog udtryk for denne stræben.