Velkommen til Romerhusene

Romerhusene i Helsingør er tegnet af arkitekt m.a.a. Jørn Utzon og opført i 3 etaper fra 1957 til 1960.
Bebyggelsen består af 60 gårdhavehuse og ligger i et bakket landskab mellem Kingosvej, Carl Plougs Vej, Gurrevej og Montebello.
Husene er på ca. 100 m² og er bygget som vinkelhuse på en 15 x 15 m grund. Bebyggelsen er smukt indpasset i fællesarealet, som består af bakker, sø og eng.
Bebyggelsen blev opført under navnet Kingohusene, idet bygherren var Andelsboligforeningen Kingo.
I folkemunde blev bebyggelsen imidlertid døbt Romerhusene, da husenes udformning kan minde om det gamle Roms atriumhuse.

Nyheder

Fastelavn er mit navn

Efterårets arbejdsweekend

Familieopgør til årets petanqueturnering

Våd sankt Hans

Placeholder